Messink is van ons!

MESSINK IS VAN ONS!

Sinds 1994 is ons mooie jeugdhuis gehuisvest in het Schoolstraatje, in een pand van de familie Dekemel. Ieder van ons zal in het verleden wel eens stilgestaan hebben bij een eventuele verkoop van het gebouw en de gevolgen daarvan. In september 2020 kregen we bericht dat het pand verkocht zou worden.

Messink moet blijven

Zou ons jeugdhuis verdwijnen? De schrik sloeg toe maar we bleven niet bij de pakken zitten. We namen contact op met de familie Dekemel. En ze verzekerden ons dat De Messink de eerste kans zou krijgen om het pand te kopen. Zo konden we de toekomst van ons jeugdhuis veiligstellen. Er volgde een getekend voorakkoord en vervolgens moesten we proberen de nodige financiën bij elkaar te krijgen. Een deel van het bedrag wilden we lenen maar een grote eigen inbreng was noodzakelijk voor de bank. De Messink had gelukkig een spaarpotje maar toch moesten we nog op zoek naar 80.000€.

Hulp nodig van iedereen

Zelf ons jeugdhuis kopen was geen evidentie: zoiets kan niemand alleen. Daarom had De Messink de hulp nodig van iedereen. De Messink, dat waren en zijn wij allemaal samen: elke persoon die ooit heeft meegewerkt. Elke persoon bij wie ons jeugdhuis diep in zijn of haar hart zit. De Messink moest blijven en daar kon iedereen bij helpen.

Heel veel mensen hebben hun schouders onder dit project gezet. Ongeveer 400 mensen en 80 bedrijven hebben een bijdrage geleverd zodat we zelf ons jeugdhuis konden kopen en De Messink kon blijven bestaan. Via de ‘Ik word meter’-actie haalden we 68.270€ op. Aangevuld met inspanningen van drankmerken en -leveranciers bereikten we de kaap van 80.000€.

Eind november 2021 hebben we de aktes getekend en werden we zelf eigenaar van het gebouw.

Samen hebben we geschiedenis geschreven en de toekomst voor De Messink verzekerd. De Messink is van ons!